เลือกดูงาน »
ดูงานตามธุรกิจ »

PRINT DESIGN & GRAPHIC DESIGN

Print design is a graphic design process. When we design something for you, it is typically delivered as a digital format (.psd, .ai, .eps, .indd etc.) After that the finished Graphic design piece is then printed on paper and other materials. If you are starting a business online, your marketing presence is important and our Graphic design Thailand services can help you achieve that goal. At ChaChing Group, we believe in strong and effective marketing campaign can be conveyed to your client base from our years of experience of Graphic and Print design knowledge.

What you can expect? Types of Print Design

Business Card Design

The most important and crucial part of creating a brand identity is your Business Card Design. The business card is the first introduction your customer gets to see experience with your business. Having a well-designed business card is crucial and important for you to have. The logo design obviously will be on the card and acts as a face of your company. Business Card Design is the first and most important element of Print Design and Graphic Design Thailand.

Brochure Design

A brochure can come in many different styles. It can be folded or as a booklet. Every company that wants a strong marketing presence will need some sort of Print Brochure Design. It is basically your company information such as logo, type of services, contact information, all delivered and designed perfectly by our Print Design and Graphic Design Thailand team.

Flier/Flyer Design

Fliers (also spelled flyers) is the cheapest and most commonly Print Design items. It is usually printed on a small sized A5 paper and then handed out on the street by a team of people during peak or high trafficked places. Our Graphic Design Thailand team can help you find all the right partners from our partnered print company as well as the handout soldiers on the street.

Brochure Design

A brochure can come in many different styles. It can be folded or as a booklet. Every company that wants a strong marketing presence will need some sort of Print Brochure Design. It is basically your company information such as logo, type of services, contact information, all delivered and designed perfectly by our Print Design and Graphic Design Thailand team.

Packaging and Label Design

Labels and Packaging Designis by far the most creative of all the Print Design & Graphic Design Thailand services. Every product needs its shelf space and we need to be creative to stand out and deliver your product and Packaging Design message. We have designed for many types of businesses so let us, Print Design & Graphic Design Thailand help you reach your goal.

Poster Design

Poster Design must demands consumer’s attention. With the right colors, image and Graphic Design elements – your poster can easily speaks for your business to all passers-by. Our Print Design Thailand team can help you create the most memorable poster and creating that Branding experience and Corporate Identity Design messaging for your business.

Shopping Bag Design

A good shopping bag is reused over and over again. Think of it as a walking advertisement for your business. Our Print & Graphic design Thailand team will design the most creative shopping bag for you using unconventional materials to make your brand standout.

Other types of Print Design and Graphic Design

Menu Design and Wine List is very popular for restaurant business
T Shirt Design is common among big corporations that need a uniform
Gift Vouchers is also popular among the retail business where consumers always looking for cheaper deals and discount Other types of Print Design Services we provide are: Calendar Design, Folder Design, Greeting Card Design, Invitation Desing, Manual Design, Post Card Design, Leaflet Design, Stocker Design. If there is something else that your business needs for your marketing purposes, please contact our PRINT DESIGN & GRAPHIC DESIGN THAILAND team and we will be happy to assist you.

Why Us?

With over 15 years of experience in Graphic Design Thailand and Print Design, we at ChaChing Group has done and seen it all. Whether you are starting out your business and need help from even naming your brand, we can help you. The marketing presence in this congested market – you need to be creative but not over the top. We will speak for you and make sure that your brand is well represented, so contact us today and let’s get started.

เบอร์ติดต่อต่างๆ

สํานักงาน กรุงเทพ:
39 ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 15 แขวง ทุ่งมหาเมฆ, เขต สาทร , กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0) 81 304 8899

 

สํานักงาน นนทบุรี:
3/1 ซอย ติวานนท์ 50 ต.ท่าทราย, อ. เมีอง, จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0) 2952 2570 เบอร์แฟกซ์: +66 (0) 2952 2571
เบอร์มือถือ: +66 (0) 81 490 8000

 

PRINT MAP